Case

Case 9

CASES Luchtzuigen (of kribbebijten) is een veelvoorkomend fenomeen bij paarden op box. Het is een stalondeugd waarbij het paard zijn snijtanden op de rand van zijn eetbak plaatst. Het paard spant zijn (nek)spieren op en leunt naar achter. Deze beweging veroorzaakt o.a. een grote druk op de snijtanden. Deze week had ik een consultatie met…

Lees meer

Case 6

CASES Dit zijn foto’s van een 16 jarige merrie die traag en voorzichtig eet. Tussen de twee aanpalende molaren is er een ruime spleet aanwezig (cfr. Case diastemata van de snijtanden). Het paard vertoont hierbij ook een chronische tandvleesontsteking met tandvleesretractie.  

Lees meer

Case 5

CASES Het belang van een sterke lichtbron wordt hier weergegeven. Zonder de lichtbron is het niet mogelijk een goede gebitscontrole uit te voeren.  

Lees meer

Case 7

CASES Deze 19-jarige ruin vertoont sinds meerdere jaren reeds een purulente uitvloei ter hoogte van de oorbasis. Aan het paard werd al meerdere malen antibioticakuren toegediend, maar steeds zonder resultaat.   Bij palpatie van de regio wordt een botachtige structuur gevoeld. Van de oorbasis werden meerdere Rx-opnames gemaakt. Daarop is een tandachtige structuur (ectopische tand)…

Lees meer

Case 4

CASES Dit zijn foto’s van een 11 jarige ruin met excessief tandsteen op de haaktanden.   Tandsteen dient bij elke jaarlijkse controle verwijderd te worden daar het een agglomeraat van mineralen, voedselresten en bacteriën is. Het kan aanleiding geven tot een tandvleesontsteking met een infectie van de tandwortel. In veel gevallen wordt de tand na…

Lees meer

Case 3

CASES Dit zijn foto’s van een 14 jarige ruin. Het paard vertoont diastemata tussen de snijtanden.   In een gezond gebit is er geen ruimte tussen het snij- of maaloppervlak van twee aanpalende tanden. Dit is bij diastemata echter niet het geval, er is een ruimte aanwezig tussen twee tanden. Deze ruimte kan variëren van…

Lees meer

Case 2

CASES Dit zijn foto’s van een 5 jarige merrie met als klacht dat het paard moeilijkheden vertoont op de rechterhand. Tijdens het mondonderzoek is een deel van de wortel van een wolfstand (205) zichtbaar. Dit waarschijnlijk als gevolg van een foutieve tandextractie. Het restant werd onder lokale anesthesie verwijderd.  

Lees meer

Case 8

CASES Deze 4-jarige draver vertoont heel wat tandpathologie. Bij uitwendige inspectie valt de verdikking ter hoogte van de rechter maxillaire tandarcade op.   Na Rx-opnames blijkt dit een extra maaltand te zijn (= supranumeraire maaltand). Daar het paard geen hinder ondervindt van deze extra maaltand, wordt de tand momenteel niet verwijderd. Bij mondinspectie is er…

Lees meer

Case 1

CASES Dit zijn foto’s van een 7-jarige ruin op box met als klacht dat het paard zeer moeilijk eet en tijdens het rijden afwijkende kopbewegingen maakt.   Bij mondinspectie is duidelijk zichtbaar dat het paard, naast de mailpunten en de voorste kleine haaken, een ulceratieve stomatits heeft. Dit wil zeggen dat er verscheidene (kleine) letsels…

Lees meer