DIENSTEN

TANDHEELKUNDE

Olivier beantwoordt graag al uw tandheelkundige vragen en opmerkingen. Na elke consultatie wordt de cliënt uitgebreid geïnformeerd over de gepresteerde diensten en krijgt men een overzicht van de uitgevoerde ingrepen. Naast de jaarlijkse gebitscontrole, kunnen ook meer ingrijpende handelingen verricht worden indien de toestand van het paard dit vereist.

Greep uit behandelingen

Doppen verwijderen

Een veulen wordt zonder tanden geboren. Tijdens de eerste weken van zijn leven komen de melktanden tevoorschijn. Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar maken deze melktanden (= doppen) plaats voor de definitieve tanden. Dit is een delicaat proces dat niet altijd even vlot verloopt. In sommige gevallen dienen de doppen dan ook handmatig verwijderd te worden.

Tandextracties

Hierbij denken we eerst en vooral aan de wolfstanden die bij het jonge paard worden verwijderd. Dit omwille van mogelijk toekomstige aanleuningsproblemen.
Voorts kan elk paard in de loop van zijn leven geconfronteerd worden met een dermate ernstige tandpathologie, dat er vaak (in overleg met de eigenaar) wordt geopteerd voor een tandextractie. Dit kan het geval zijn bij uitgebreide tandcariës, bepaalde fracturen, diastemata, … De tandextractie gebeurt vrijwel altijd op het rechtstaande paard, na een sedatie en een lokale anesthesie.

Diastema Behandeling

Bij een gezond paardengebit sluiten alle tanden van een bepaald kwadrant nauw aan waardoor ze één geheel vormen. Sommige paarden hebben echter een kleine ruimte tussen twee aanpalende tanden. In deze spleet kan zich dan voeder opstapelen wat kan leiden tot ontstekingsprocessen zoals gingivitis. In ernstige gevallen kan hierbij ook de tandwortel worden aangetast.

Trepanatie

In sommige gevallen geeft de infectie van de wortels van de achterste, maxillaire tanden aanleiding tot sinusitis. Dit is een infectie van één of meerdere sinussen. Het uit zich o.a. Door een unilaterale, sterk geurende neusvloei.
Indien de antibiotische behandeling niet voldoende resultaat oplevert, kan geopteerd worden een sinusotomie. Hierbij worden er meerdere gaten in de sinussen geboord zodat de sinus gespoeld kan worden met een desinfecterende oplossing.

Diensten Olivier Buyssens Equi-DentV2

V.l.n.r. Molaar van een 5-jarig paard; Doppen; Trap gebit

Symptomen Tandpathologie

In de paardentandheelkunde staat preventie centraal. Een must is een jaarlijkse gebitscontrole om problemen (op latere leeftijd) te voorkomen. Paarden uiten tandpijn vaak pas wanneer de tandpathologie reeds vrij ver gevorderd is. Indien u één van volgende symptomen bij uw paard waarneemt, contacteer dan zo snel mogelijk uw paardentandarts:

  • Trepanatie
  • Proppen maken (aanwezigheid van voedsel tussen de kaak en de molaren.)
  • Frontale asymmetrie
  • Voedsel uit de mond laten vallen
  • Vermagering
  • Sterk geurende adem
  • Doffe, ruwe vacht
  • Chronische koliek
  • Speeksel
  • Rijtechnische problemen zoals; hoofdschudden, scheef houden van het hoofd, verzet bij druk op het bit, …