CASES

Deze 4-jarige draver vertoont heel wat tandpathologie.
Bij uitwendige inspectie valt de verdikking ter hoogte van de rechter maxillaire tandarcade op.

 

Na Rx-opnames blijkt dit een extra maaltand te zijn (= supranumeraire maaltand). Daar het paard geen hinder ondervindt van deze extra maaltand, wordt de tand momenteel niet verwijderd.

Bij mondinspectie is er een mandibulaire wolfstand aanwezig. Dit is een zeldzame bevinding die aanleiding zal geven tot problemen op rijtechnisch vlak. Normaal gezien bevinden wolfstanden zich in de bovenkaak, net voor de eerste premolaar.

Laat een reactie achter